تاریخ : یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ 8 رجب 1444 Sunday, 29 January , 2023
7

بیلان و عملکرد شهرداری جونقان

  • کد خبر : 1102
  • 04 آذر 1400 - 7:28
بیلان  و عملکرد شهرداری جونقان

عملکرد شهرداری جونقان تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ عملکرد واحد مالی۱- تهیه و تنظیم بودجه سال۱۴۰۰و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲ ریال۲- وصولی درآمدهای محقق شده به مبلغ ۱۴۲/۲۵۹/۲۲۱/۳۶ ریال و همچنین تهیه و تنظیم تفریغ بودجه سال۹۹ به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال۳- صدور و ثبت تعداد ۱۱۸ سند هزینه رسمی بابت هزینههای جاری و […]


عملکرد شهرداری جونقان تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰

عملکرد واحد مالی
۱- تهیه و تنظیم بودجه سال۱۴۰۰و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲ ریال
۲- وصولی درآمدهای محقق شده به مبلغ ۱۴۲/۲۵۹/۲۲۱/۳۶ ریال و همچنین تهیه و تنظیم تفریغ بودجه سال۹۹ به مبلغ
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۶ ریال
۳- صدور و ثبت تعداد ۱۱۸ سند هزینه رسمی بابت هزینههای جاری و عمرانی شهرداری در سالجاری و ثبت در سیستم
۴- صدور و ثبت تعداد۱۱۷ فقره برگ مفاصا حساب عوارض سالیانه خودرو و ثبت در سیستم
۵- انعقاد۶ فقره قرارداد جهت اجرای عملیات عمرانی و جاری شهرداری به استناد بودجه مصوب شهرداری
۶- تهیه و تنظیم و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اداری، شهری و شرکتی در سالجاری
۷- انجام عملیات حسابداری و ذیحسابی طرحهای عمرانی در سالجاری با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۸/۹ ریال
۸- مبادله موافقتنامههای عمرانی به تعداد ۴ فقره
۹- پیگیری و ارسال جوابیه نامههای ارسال شده به واحد مالی ۸۱ فقره
۱۰-نظارت بر وصول درآمدهای محقق شده توسط سایر واحدهای مربوطه
۱۱-پیگیری سایر امورات محوله به واحد امور مالی شهرداری
۱۲- تهیه و تنظیم معاملات شهرداری(صورت معاملات فصلی) و ارسال آن به واحد مالیاتی جونقان هر ماه و بطور مستمر
۱۳- ثبت بودجه،تفریغ بودجه و متمم اصلاحیه و سایر اطلاعات در سامانه بودجه در موعد مقرر
۱۴-اعلام بدهی و مطالبات شهرداری از طریق سامانه بدهی و مطالبات وزارت اقتصاد و دارائی بطور مستمر

عملکرد واحد فنی
۱- آسفالت ریزی کوچه های سطح شهر به میزان ۱۵۰۰۰ متر مربع و حدود ۲۰ کوچه
۲- عقد قرارداد با اداره کل راه و شهرسازی استان و اجرای آسفالت معابر بافت فرسوده در قالب طرح باز آفرینی شهری
۳- اجرا و باز سازی جدول خیابان انقلاب به طول ۴۰۰ متر
۴- اجرای پارک مهندس داودی با پیشرفت فیزیکی ۸۵ %
۵- اجرای پیاده رو و بلوک فرش داخل پارک کوهستان ۱۲۰۰ متر مربع
۶- اجرای پیاده رو و بلوک فرش بلوار بسیج ( زیر پارک کوهستان) ۳۰۰۰ متر مربع
۷- تکمیل روشنایی پارک مهندس داودی
۸- نصب حدود ۵۰۰ نیوجرسی (ترافیکی ) در خیابان شهید مدرس و شهرداری
۹- نصب تجهیزات پارک ( مبلمان) در پارک مهندس داودی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال


عملکرد واحد ساختمانی و کمیسیون ماده ۱۰۰
۱- صدور گواهی پایانکار به تعداد ۹ فقره
۲- صدور پروانه ساختمان ۲۰ فقره
۳- تمدید پروانه ساختمان به تعداد ۴۲ فقره
۴- صدور گواهی عدم خلاف ۱۳ فقره
۵- پرونده های ارسالی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ تعداد ۲۴ فقره
۶- پرونده های ارسالی به کمیسیون تجدید نظر تعداد ۸ فقره
۷- جواب استعلام ادارات و بانکها ۵۱ فقره
۸- بازدید و ارائه بر و کف ۱۸۰ مورد

عملکرد واحد خدمات شهری
۱- حمل و بارگیری زباله های خانگی و دفن بهداشتی آنها بطور مستمر
۲- جاروکاری خیابانهای سطح شهر و جداول سطح شهر هر روزه
۳- لکه گیری آسفالت سطح شهر
۴- رنگ آمیزی جداول و حوض آب میادین و تیر برق های سطح شهر
۵- ایجاد سرعتکاه و رنگ آمیزی آن در سطح شهر
۶- حمل و دفن زباله های بیمارستانها
۷- خرید ست بازی کودکان و المان ها و تیر چراغ برق پارکی
۸- آموزش اطفاء حریق و کنترل آتش سوزی در سطح شهر و حوضه
۹- برنامه ریزی جهت جلوگیری از عبور و مرور گوسفندان درسطح شهر
۱۰-حرص درختان سطح شهر بطور مستمر
۱۱-چمن زنی سطح میادین و بلوارها بطور مستمر
۱۲-اجرای کشیک کارگران در فصول بارندگی و حوادث
۱۳-رفع موانع حادثه خیز در ورودی و خروجی شهر
۱۴-اجرای چمن کاری در میادین سطح شهر
۱۵-شرکت در کلاس های آموزشی و بهداشتی
۱۶-پاکسازی کانال ها و معابر شهری در فصول بارندگی

عملکرد واحد تاکسیرانی
۱- دریافت عوارض تاکسیرانی به ازاء هر تاکسی سالیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
۲- صدور کارت و دفترچه تاکسی رانی و قیمت گذاری نرخ کرایه های تاکسی شهری ۱۰ فقره
۳- ساماندهی خودروهای گازوئیلی و بنزینی در سامانه WWW.UTCMS.IR 190 فقره ۴- ساماندهی آژانس ها و تاکسی های درون شهری در سامانه WW.UPTO.IR


عملکرد واحد نقلیه
۱- کارکرد ماشین آلات در سطح شهر ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال
۲- خرید لاستیک ماشین آلات به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال
۳- خرید لوارم یدکی ماشین آلات ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال

عملکرد واحد نوسازی
۱- وصول مبلغ ۵۰۰/۵۹۹/۴۸ ریال عوارض نوسازی
۲- چاپ و توزیع ۶۰۰۰ برگ عوارض نوسازی
۳- تغییر نام زمین و ساختمان ۶۵ فقره
۴- بایگانی عوارضات وصولی در پرونده های نوسازی


عملکرد واحد پیشه وران
۱- صدور پروانه کسب واحد های صنفی به تعداد ۳۱ فقره
۲- تمدید پروانه کسب به تعداد ۲۸ فقره
۳- جواب استعلامات بانکی ۲۰ فقره
۴- اخطاریه پلمپ مغازه های بدون پروانه کسب ۴۲ عدد
۵- برخورد با دوره گردها ۱۵ مورد
۶- اخطاریه سد معبر برای کسبه ۲۵ مورد
عملکرد واحد امور اداری و کارگزینی
۱- نامه های صادره و وارده تعداد ۳۳۵۱ فقره
۲- صدور حکم مأموریت به تعداد ۲۸ فقره
۳- صدور مرخصی برا ی پرسنل (ساعتی و روزانه)
۴- صدور احکام کارگزینی کارمندان و کارگران رسمی به تعداد ۹ نفر
۵- بایگانی نامه های رسیده و ارسال شده و درج در کلاسمان
۶- توزیع نامه های به واحدها و قسمتهای اداره
۷- صدور برگ مرخصی سالیانه جهت کارکنان
۸- تشکیل پرونده کارکنان و ارسال به شورای اداری استان
۹- تنظیم فرم حضور و غیاب کارکنان از طریق سیستم کارت خوان و کارکرد آن بصورت ماهانه
۱۰-انجام امور ارزشیابی کارمندان و صدو احکام
۱۱-انجام امورات بازنشستگی کارگری ۱۲-پیگیری برنامه آموزشی کارکنان

عملکرد واحد روابط عمومی
۱- اجرای برنامه های مختلف به مناسبت تحویل سال نو
۲- نصب بنر و پلاکارد تبریک سال نو و مناسبت های مختلف در طول سال
۳- برگزاری همایش روز جهانی کار و کارگر و تقدیر و تشکر ازکارگران شهرداری
۴- برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت نیمه شعبان و…..
۵- گلباران قبور مطهر شهداء توسط کارگران شهرداری ، به مناسبت هفته دولت
۶- برگزاری جشن به مناسبت اعیاد و مناسبتهای مختلف ذیل:
برگزاری زیارت عاشورادر شهرداری برگزاری جشن ولادت حضرت قائم (عج)،،برگزاری جلسات اداری با حضور نیروهای
شهرداری ،شرکت درجلسات متعدد

عملکرد واحد فرهنگی
۱- ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی و حمایت از کانون های محلی مستقر در مساجد شهر
۲- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، همکاری با اداره بنیاد شهید شهرستان فارسان
۳- غنیسازی اوقات فراغت شهروندان
۴- نکوداشت و پاسداشت مناسبتهای دینی، ملی و انقلابی
۵- اجرای برنامههای مذهبی، فرهنگی و هنری
۶- ارتقاء همبستگی، نشاط و امید اجتماعی شهروندان
۷- فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیتهای آحاد شهروندان در زمینه فرهنگی و هنری
۸- فراهم کردن زمینه دسترسی عادلانه آحاد شهروندان به محصولات و کالاهای فرهنگی در محل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان
۹- ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی با همکاری کتابخانه شهید آیت جونقان
۱۰-کمک به فعالان و موسسات فرهنگی و هنری شهر
۱۱-اقدامات فرهنگی برای ارتقای سطح معرفت دینی شهروندان با همکاری دفتر امام جمعه بخش جونقان
۱۲-حمایت، پشتیبانی و تعمیق شبکههای فرهنگی و مجامع مردم نهاد
۱۳-توسعه آموزشهای همگانی در زمینه بهداشت و سلامت اجتماعی (مبارزه با بیماری کرونا )با همکاری شبکه بهداشت
شهرستان فارسان
۱۴-برنامهریزی و تلاش در جهت پیشگیری، درمان و بازتوانی آسیبهای اجتماعی ناشی از بیماری کرونا
۱۵-مشارکت در اجرای طرح حمایت از مدارس شهرجونقان
۱۶-مشارکت در اجرای برنامههای استقبال از مهر
۱۷-برنامهریزی در خصوص ارائه خدمات آموزشی به شهروندان از طریق آموزشهای غیرحضوری و مجازی

لینک کوتاه : http://jooneghan.com/?p=1102

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

تماس با شهرداری